Data sesji
2023-09-21
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1203/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)