Data sesji
2023-09-21
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1200/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 770/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu
Publiacja
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)