Data sesji
2023-06-22
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1164/LXVI/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Rybnika
Publiacja
Publikacja: 29 czerwca 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)