Nr rejestrowy
37
Nazwa
Skup Surowców Wtórnych Jerzy Ciechanowicz
Adres
47430 Rudy, ul. Cegielska 6
NIP
6391009088
Regon
272837891
Data wpisu
2017-03-29
Data wykreślenia
2021-11-09
Rodzaje
17 01 02 - Gruz ceglany, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz beton. z rozbiórek i remon, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego..., 17 03 80 - Odpadowa papa, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu