Nr rejestrowy
43
Nazwa
RS - TRANS Roman Sitko
Adres
44-313 WODZISŁAW ŚL., ul. Bolesława Chrobrego 249
NIP
6471556071
Regon
273584831
Data wpisu
2022-05-30
Rodzaje
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 - Opakowania ze szkła, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne