Nr wpisu
E.8225.15.2016 z dnia 1 września 2016 r.
Podmiot zatrudniający
Miasto Rybnik
44-200 Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
Telefon podmiotu zatrudniającego
32 43 92 135
E-mail podmiotu zatrudniającego
edukacja@um.rybnik.pl
NIP podmiotu zatrudniającego
6420010758
REGON podmiotu zatrudniającego
276255430
Imię i nazwisko dziennego opiekuna
Anna Pukrowiec
Miejsce sprawowania opieki
Liczba dzieci powierzonych opiece
5
Czas sprawowania opieki
pn, wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 16:00
Opłata godzinowa za pobyt
2,50 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
0 zł