Nr wpisu
E.8225.7.2018 z dnia 17 października 2018 r.
Podmiot zatrudniający
Przedszkole Montessori sp. z o.o.
44-203 Rybnik
por. Kazimierza Ogrodowskiego 22a
Telefon podmiotu zatrudniającego
507034172
E-mail podmiotu zatrudniającego
biuro.bajtex@o2.pl
NIP podmiotu zatrudniającego
6423196798
REGON podmiotu zatrudniającego
365179418
Imię i nazwisko dziennego opiekuna
Katarzyna Owczarek
Miejsce sprawowania opieki
Liczba dzieci powierzonych opiece
5
Czas sprawowania opieki
pn, wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 15:00
Opłata miesięczna za pobyt
590 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
9,50 zł