Nr wpisu
E.8225.11.2018 z dnia 18 października 2018 r.
Podmiot zatrudniający
Przedszkole Montessori sp. z o.o.
44-203 Rybnik
ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego 22a
Telefon podmiotu zatrudniającego
507034172
E-mail podmiotu zatrudniającego
biuro.bajtex@o2.pl
NIP podmiotu zatrudniającego
6423196798
REGON podmiotu zatrudniającego
365179418
Imię i nazwisko dziennego opiekuna
Agnieszka Gołecka
Miejsce sprawowania opieki
Liczba dzieci powierzonych opiece
5
Czas sprawowania opieki
pn, wt., śr., czw., pt., od 9:00 do 17:00
Opłata miesięczna za pobyt
590 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
9,50 zł