Nr wpisu
E.8225.4.2019 z dnia 9 maja 2019 r.
Podmiot zatrudniający
Pozytywne Inicjatywy - Edukacja sp. z o. o.
84-100 Puck
Przebendowskiego 12
Telefon podmiotu zatrudniającego
583506141
E-mail podmiotu zatrudniającego
biuro@pozytywneinicjatywy.pl
NIP podmiotu zatrudniającego
587168932
REGON podmiotu zatrudniającego
221092650
Imię i nazwisko dziennego opiekuna
Beata Podgórna
Miejsce sprawowania opieki
Rybnik, Orzepowicka
Liczba dzieci powierzonych opiece
3
Czas sprawowania opieki
pn, wt., śr., czw., pt., od 7:00 do 15:00
Opłata miesięczna za pobyt
710 zł
Opłata dzienna za wyżywienie
13,50 zł