Sesja
XVII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
21-01-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 rok.
 • 5.Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
  • 2016-338 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2016-1586 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2016-1611 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 8.Opłata prolongacyjna.
  • 2016-2166 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 9.Przekształcenie Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.
  • 2016-500 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 10.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-122364 (z dnia 26 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiana uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe .
  • 2016-604 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 12.Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
  • 2016-2821 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 13.Wprowadzenie na terenie Miasta Rybnika Programu „Rybnik przyjazny Seniorom”.
  • 2015-115509 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 14.Powierzenie Gminie Miasta Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz przebiegającej w granicach Miasta Żor.
  • 2016-3375 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
   Uchwała
 • 15.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.Zakończenie sesji.
Opublikował