Sesja
XXI (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
19-05-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 263 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 5.
  Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 96 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 179 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 369 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 45 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 373 KB]
 • 7.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 245 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 241 KB]
 • 8.
  Zmiana statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
 • 9.
  Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika.
  Metryka Analiza [pdf - 3 MB]
  Projekt uchwały [pdf - 113 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 73 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 108 KB]
 • 10.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 866 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 187 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 864 KB]
 • 11.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1401 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 160 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1413 KB]
 • 12.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1169 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 161 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1170 KB]
 • 13.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 152 KB]
 • 14.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1678 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 171 KB]
 • 15.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 358 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 829 KB]
 • 16.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Śródmieście.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1608 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1623 KB]
 • 17.
  Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 731 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 484 KB]
 • 18.
  Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
 • 19.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.
  Zakończenie sesji.
Opublikował