Sesja
XXIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
30-06-2016 r. godz. 09:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 4.Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą Świerklany.
  • 5.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
  • 6.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 7.Zakończenie sesji.
Opublikował