Sesja
XXV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
06-10-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 6.Odwołanie dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 7.Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 8.Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 9.Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 10.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 11.Przyjęcie zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 12.Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 13.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 14.Zakończenie sesji.
Opublikował