Sesja
XXXIX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
24-08-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 5.Zapłata podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 • 6.Wyznaczenie inkasenta opłaty skarbowej.
 • 7.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49).
 • 8.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2).
 • 9.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1).
 • 10.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.09.2017 r.).
 • 11.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.10.2017 r.).
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował