Sesja
XXXIX (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
24-08-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 356 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 356 KB]
 • 5.
  Zapłata podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 6.
  Wyznaczenie inkasenta opłaty skarbowej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 7.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 858 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 857 KB]
 • 8.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1569 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 144 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1125 KB]
 • 9.
  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 950 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 152 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 552 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.09.2017 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 70 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 11.
  Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (data wejścia w życie 1.10.2017 r.).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 12.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.
  Zakończenie sesji.