Sesja
XXXIII (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
30-03-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 418 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 421 KB]
 • 5.
  Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 281 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 283 KB]
 • 6.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 425 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 434 KB]
 • 7.
  Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 8.
  Przyjęcie Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 11 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 11 MB]
 • 9.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 10.
  Zakończenie sesji.
Opublikował