Sesja
XXXIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
30-03-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 4.Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  • 5.Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  • 6.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 7.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
  • 8.Przyjęcie Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+.
  • 9.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 10.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował