Sesja
XXXIV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
30-03-2017 r. godz. 18:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat na terenach miejskich.
  • 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika.
  • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia płatnego miejsca postojowego, zasad pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na terenie Urzędu Miasta przy ulicy Chrobrego 2.
  • 7.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 8.Zakończenie sesji.
Opublikował