Sesja
XXXIV (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
30-03-2017 r. godz. 18:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat na terenach miejskich.
  Metryka Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem [pdf - 754 KB]
 • 5.
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem [pdf - 6 MB]
 • 6.
  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia płatnego miejsca postojowego, zasad pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na terenie Urzędu Miasta przy ulicy Chrobrego 2.
  Metryka Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem [pdf - 475 KB]
 • 7.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 8.
  Zakończenie sesji.