Sesja
XXXVII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
25-05-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 4.Poparcie apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcie Karty Samorządności.
  • 5.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 6.Zakończenie sesji.
Opublikował