Sesja
VI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
26-01-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
 • 5.
  Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.
  Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 7.
  Likwidacja szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacja jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 8.
  Określenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 9.
  Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 10.
  Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 11.
  Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
 • 12.
  Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 13.
  Zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 • 14.
  Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic.
 • 15.
  Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 16.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.
  Zakończenie sesji.
Opublikował