Sesja
VI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
26-01-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
 • 5.Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 • 7.Likwidacja szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacja jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 8.Określenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 9.Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 10.Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 11.Utrzymanie nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
 • 12.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 13.Zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 • 14.Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic.
 • 15.Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 16.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował