Sesja
XLVI (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
22-03-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 lutego 2018 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2017 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 318 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 316 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 375 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 31 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 374 KB]
 • 7.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 114 KB]
 • 8.
  Zmiana uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 9.
  Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 71 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 10.
  Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 r.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 295 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 183 KB]
 • 11.
  Podział Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 79 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 214 KB]
 • 12.
  Podział Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 229 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 221 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 13.
  Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 14.
  Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 15 marca 2018