Sesja
XVIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
25-01-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/001949 (z dnia 13 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez "Silesia-Rybnik” Sp. z o.o. w likwidacji.
  • 2012/004416 (z dnia 19 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku.
  • 2012/003069 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku.
  • 2012/003037 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
  • 2012/003008 (z dnia 19 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.
  • 2012/002751 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 11.Włączenie Gimnazjum nr 11 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
  • 2012/003138 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 12.Założenie Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku.
  • 2012/000034 (z dnia 12 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 13.Włączenie Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.
  • 2012/003993 (z dnia 12 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Założenie Gimnazjum Specjalnego nr 19 w Rybniku.
  • 2012/000091 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 15.Włączenie Gimnazjum Specjalnego nr 19 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.
  • 2012/003969 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 16.Zmiana uchwały nr 29/V/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
  • 2012/003468 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 17.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"
  • 2012/001832 (z dnia 2 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 18.Zmiana uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2012/000350 (z dnia 13 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 19.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 8 maja 2013