Sesja
I (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
22-11-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie sesji rady przez Radnego Seniora.
  • 2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  • 3.Ślubowanie radnych.
  • 4.Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
  • 5.Ślubowanie Prezydenta.
  • 6.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
  • 7.Zamknięcie obrad.
Opublikował