Sesja
VI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
21-03-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2018 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 4.
  Ustanowienie roku 2019 w Rybniku – Rokiem Europy.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 172 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 167 KB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1616 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 870 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1634 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1186 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 413 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1193 KB]
 • 7.
  Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 336 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 118 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 326 KB]
 • 8.
  Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
 • 9.
  Zmiana siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 10.
  Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 11.
  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 220 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 70 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 217 KB]
 • 12.
  Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
  Metryka Projekt uchwały BIP [pdf - 114 KB]
  Uzasadnienie BIP [pdf - 115 KB]
  Metryka Uchwała BIP [pdf - 171 KB]
 • 13.
  Plan Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 15 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 16 MB]
 • 14.
  Zmiana uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 110 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 71 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 102 KB]
 • 15.
  Sprawozdanie z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032" za okres 2017-2018.
 • 16.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 17.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 14 marca 2019