Sesja
X (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
09-05-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Zmiana uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 3.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował