Sesja
V (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
30-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 3.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  • 4.Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok.
  • 5.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  • 6.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 7.Zakończenie sesji.
Opublikował