Sesja
V (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
30-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 3.
  Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • 4.
  Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 5.
  Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
 • 6.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 7.
  Zakończenie sesji.
Opublikował