Sesja
III (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
10-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Obsadzenie mandatów radnych.
 • 3.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 4.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5.
  Przyjęcie zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 6.
  Wybór komisji skrutacyjnej.
 • 7.
  Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 8.
  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 9.
  Ustalenie ilości i rodzaju stałych komisji Rady Miasta.
 • 10.
  Wybór Przewodniczących komisji Rady Miasta.
 • 11.
  Ustalenie składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • 12.
  Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 • 13.
  Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011.
 • 14.
  Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011."
 • 15.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.
  Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika
 • 17.
  Zakończenie sesji.
Opublikował