Sesja
III (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
10-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Obsadzenie mandatów radnych.
 • 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 4.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5.Przyjęcie zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 6.Wybór komisji skrutacyjnej.
 • 7.Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 8.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 • 9.Ustalenie ilości i rodzaju stałych komisji Rady Miasta.
 • 10.Wybór Przewodniczących komisji Rady Miasta.
 • 11.Ustalenie składów osobowych komisji Rady Miasta.
 • 12.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 • 13.Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011.
 • 14.Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011."
 • 15.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował