Sesja
I (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
01-12-2010 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie sesji.
  • 2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  • 3.Ślubowanie radnych.
  • 4.Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 5.Przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
  • 6.Wybór komisji skrutacyjnej.
  • 7.Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miasta.
  • 8.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
  • 9.Przejęcie obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miasta.
  • 10.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował