Sesja
LVI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
20-10-2022 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Punkt dodany
  Wystąpienie Młodzieżowej Rady Miasta.
 • 4.
  Informacja Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1196 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 281 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 104 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 994 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 501 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1657 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 131 KB]
 • 7.
  Podatek od nieruchomości na 2023 rok
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 243 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 75 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 232 KB]
 • 8.
  Podatek od środków transportowych na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 263 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 251 KB]
 • 9.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 10.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 10 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 61 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 10 MB]
 • 11.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 9 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 123 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
 • 12.
  Raport o stanie oświaty.
 • 13.
  Zmiana uchwały nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 235 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
 • 14.
  Zmiana uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 246 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 15.
  Zmiana uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 16.
  Zmiana uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 17.
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 333 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 324 KB]
 • 18.
  Poparcie stanowiska o przywrócenie i utrzymanie trasowania wszystkich pociągów dalekobieżnych na kierunku Katowice-Ostrawa przez Rybnik i Wodzisław Śląski.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 170 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 19.
  Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Polityki Społecznej oraz w Zarządzie Zieleni Miejskiej w zakresie procedury opiniowania ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego pn. „Północ – centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!” w zakresie zgodności z przepisami Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Realizacja i wykonanie inwestycji.
 • 20.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 21.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 20 października 2022