Sesja
LXIV (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
27-04-2023 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Apel do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 279 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 270 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 87 KB]
 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1068 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 189 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 834 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 351 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1259 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 130 KB]
 • 6.
  Punkt skreślony
  Zmiana uchwały nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 244 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 47 KB]
 • 7.
  Zmiana uchwały nr 946/LIII/2022 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 237 KB]
 • 8.
  Zawarcie porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 235 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 9.
  Punkt skreślony
  Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2030.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 110 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 783/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
 • 11.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 412 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 57 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 428 KB]
 • 12.
  Punkt dodany
  Zarządzenie ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 221 KB]
 • 13.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle (1).
  Metryka Uchwała [pdf - 154 KB]
 • 14.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle (2).
  Metryka Uchwała [pdf - 153 KB]
 • 15.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle (3).
  Metryka Uchwała [pdf - 152 KB]
 • 16.
  Punkt dodany
  Pozostawienie bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 276 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 267 KB]
 • 17.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 18.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 27 kwietnia 2023