Sesja
XXI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
24-04-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/031550 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/031512 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2012/029020 (z dnia 18 czerwca 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku.
  • 2012/031920 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Nadanie Gimnazjum nr 12 w Rybniku imienia "Górniczego Stanu".
  • 2012/031517 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.
  • 2012/029571 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
  • 2012/030320 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 11.Nabycie, zbycie oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/031262 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 12.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2012/031109 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 13.Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność Miasta Rybnika.
  • 2012/031419 (z dnia 3 października 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015.
  • 2012/032264 (z dnia 16 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 15.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.Zakończenie sesji.
Opublikował