Sesja
XXIV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
14-08-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/069646 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  • 2012/064516 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/067092 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Likwidacja szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/066930 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 9.Zakończenie sesji.
Opublikował