Sesja
XXV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
06-09-2012 r. godz. 17:30

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Wygaśnięcie mandatu radnego.
  • 2012/074439 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Rybniku.
  • 2012/072579 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 7.Zakończenie sesji.
Opublikował