Sesja
XXXI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
23-01-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o działalności Komisji za 2012 rok.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/003343 (z dnia 22 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/003342 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Nadanie statutu Muzeum w Rybniku.
  • 2012/061809 (z dnia 25 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
  • 2013/003916 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/087685 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Likwidacja w roku 2013 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/087645 (z dnia 25 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Zamiar likwidacji w 2013 roku Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2012/105459 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/002398 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Zmiana Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  • 2013/000252 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  • 2013/000071 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2013/004817 (z dnia 31 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.Zakończenie sesji.
Opublikował