Sesja
XXXI (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
23-01-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Informacja Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o działalności Komisji za 2012 rok.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2003 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 488 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1992 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1212 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 443 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1890 KB]
 • 7.
  Nadanie statutu Muzeum w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 202 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 197 KB]
 • 8.
  Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 184 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 11 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 178 KB]
 • 9.
  Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 10.
  Likwidacja w roku 2013 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 11.
  Zamiar likwidacji w 2013 roku Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 12.
  Zbycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 13.
  Zmiana Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
 • 14.
  Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 15.
  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 37 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 36 KB]
 • 16.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 17.
  Zakończenie sesji.
Opublikował