Sesja
XXX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
09-01-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 3.Apel do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/113396 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 4.Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów).
  • 2012/113375 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów).
  • 2012/113400 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 7.Zakończenie sesji.
Opublikował