Sesja
XIII (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
31-08-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.
  Zmiana Uchwały Nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011.
 • 7.
  Opinia o lokalizacji kasyna gry.
 • 8.
  Przystąpienie do realizacji inwestycji pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem socjalnym) w Rybniku przy ul. Krzyżowej, na terenie Szkoły Podstawowej 34”.
 • 9.
  Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • 10.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 11.
  Zakończenie sesji.
Opublikował