Sesja
XXXVII (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
17-07-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 727 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 432 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 677 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 403 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 218 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 393 KB]
 • 6.
  Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 217 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
 • 7.
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 73 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 8.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 93 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
 • 9.
  Nabycie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 94 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
 • 10.
  Ustanowienie służebności gruntowej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 84 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 11.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 12.
  Zakończenie sesji.
Opublikował