Sesja
XXXVII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
17-07-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/056425 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/060512 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 6. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
  • 2013/059560 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 7. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
  • 2013/057339 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 8. Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/057422 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 9. Nabycie nieruchomości.
  • 2013/058335 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 10. Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2013/057490 (z dnia 19 lipca 2013 r.)
   Uchwała
 • 11. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 12. Zakończenie sesji.
Opublikował