Sesja
XLII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
15-01-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika w 2013 roku.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok.
  • 2013/113418 (z dnia 17 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/113425 (z dnia 17 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 2013/114984 (z dnia 21 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
  • 2013/115069 (z dnia 21 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów.
 • 10.Zmiany statutu dzielnicy Niewiadom:
  • a)sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji,
 • 11.Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2014/000865 (z dnia 17 stycznia 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował