Sesja
XLIX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
17-09-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-238002 (z dnia 22 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-238519 (z dnia 22 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Przyjęcie statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.
  • 2014-239894 (z dnia 22 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 8.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy.
  • 2014-239073 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Zbycie nieruchomości.
  • 2014-239235 (z dnia 23 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Nabycie nieruchomości.
  • 2014-238980 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2014-242334 (z dnia 23 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2014-238930 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 13.Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
  • 2014-239053 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 14.Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
  • 2014-238884 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 15.Pozbawienie kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. Św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych.
  • 2014-239788 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 16.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • 2014-240896 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 17.Rozpatrzenie skarg na działalność:
  • a)Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku,
   • 2014-239467 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
  • b)Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku,
   • 2014-242633 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
  • c)Prezydenta Miasta Rybnika (obniżenie stawki czynszu za gminne lokale przy ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego),
   • 2014-241400 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
  • d)Prezydenta Miasta Rybnika (natężenie ruchu na ul. 1 Maja).
   • 2014-242643 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
 • 18.Niewyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
  • 2014-238139 (z dnia 24 września 2014 r.)
   Uchwała
 • 19.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.Zakończenie sesji.
Opublikował
Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 10 września 2014