Sesja
LI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
29-10-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-254498 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-254514 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiana uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
  • 2014-257766 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny.
  • 2014-254368 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 4.
  • 2014-254874 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 6.
  • 2014-255470 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 7.
  • 2014-255351 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 8.
  • 2014-255580 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 9.
  • 2014-256706 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 13.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 15.
  • 2014-255504 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 14.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 10.
  • 2014-255546 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 15.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.Zakończenie sesji.
Opublikował