Sesja
LII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
12-11-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przyjęcie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
  • 2014-258398 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2014-247538 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
  • 2014-252514 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  • 2014-250365 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Zbycie nieruchomości.
  • 2014-258483 (z dnia 18 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Nabycie nieruchomości.
  • 2014-258388 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2014-258298 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 14.
  • 2014-261325 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował