Sesja
XII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
07-07-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
  • 3.Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 135/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
  • 4.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
  • 5.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował