Sesja
XLVIII (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
23-07-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1803 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 594 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 307 KB]
 • 5.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1029 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 404 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1039 KB]
 • 6.
  Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 245 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 245 KB]
 • 7.
  Zmiana uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 246 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 8.
  Zmiana uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację IV edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 26 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 27 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 98 KB]
 • 9.
  Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
 • 10.
  Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 11.
  Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 39 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 174 KB]
 • 12.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 16 lipca 2014