Sesja
XLVIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
23-07-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-219356 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-220259 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
  • 2014-219731 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiana uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  • 2014-225006 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację IV edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
  • 2014-222810 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.
  • 2014-221362 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  • 2014-221336 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 11.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2014-224743 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował