Sesja
III (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
10-12-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Ustalenie ilości i rodzaju stałych komisji Rady Miasta.
  • 2014-260880 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Ustalenie przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta.
  • 2014-260958 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Wybór Przewodniczących komisji Rady Miasta.
  • 2014-260890 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie składów osobowych komisji Rady Miasta.
  • 2014-260921 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
  • 2014-260943 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2014-271235 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 11.Zakończenie sesji.
Opublikował