Sesja
IV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-12-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiana w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-267179 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-267901 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 6.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  • 2014-273002 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 7.Ustalenie limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta.
  • 2014-266937 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 8.Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2014-271169 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 9.Zmiana uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
  • 2014-274157 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 10.Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 r.
 • 11.Delegowanie radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  • 2014-276264 (z dnia 29 grudnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Opublikował