Sesja
V (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
31-12-2014 r. godz. 14:30

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014-279801 (z dnia 7 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014-279842 (z dnia 7 stycznia 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 7.Zakończenie sesji.
Opublikował