Sesja
IX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
23-04-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-29242 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-29232 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r.
  • 2015-31108 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich.
 • 8.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-32236 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Zbycie nieruchomości.
  • 2015-32723 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Zamiana nieruchomości.
  • 2015-32412 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2015-32879 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 13.Zakończenie sesji.
Protokół
Metryka Protokół BIP [pdf - 265 KB]
Opublikował