Sesja
XIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
01-10-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-88944 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Wyrażenie zgody na wystąpienie z Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
  • 2015-81107 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020.
  • 2015-20699 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.
  • 2015-87127 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2015-77237 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Wyrażenie poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera.
  • 2015-84763 (z dnia 5 października 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Wybory ławników na kadencję 2016-2019:
  • a)Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019,
  • b)Przyjęcie zasad głosowania,
  • c)Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • d)Wybory ławników,
  • e)Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników,
 • 11.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 12.Zakończenie sesji.
Opublikował