Sesja
XIII (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
01-10-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 296 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 37 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 299 KB]
 • 5.
  Wyrażenie zgody na wystąpienie z Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 6.
  Przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1043 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 28 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1057 KB]
 • 7.
  Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 8.
  Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
 • 9.
  Wyrażenie poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 278 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 10.
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019:
 • a)
  Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019,
 • b)
  Przyjęcie zasad głosowania,
 • c)
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • d)
  Wybory ławników,
 • e)
  Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników,
 • f)
  Przyjęcie uchwały.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 377 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 407 KB]
 • 11.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 12.
  Zakończenie sesji.
Opublikował