Przechowawca akt
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
Adres
43-200 Pszczyna, Brama Wybrańców 2
Telefon
32 210 35 60