Przechowawca akt
Centralne Archiwum Spółdzielczości Pracy Delegatura Regionalna ZLSP w Krakowie
Adres
30-383 Kraków, ul. Skośna 16
Telefon
12 262 01 79