Przechowawca akt
Krajowa Rada Spółdzielcza Archiwum Spółdzielcze
Adres
01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 29
Telefon
22 835 12 60