Przechowawca akt
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Telefon
32 422 60 36